Ledarpatrullens checklista före och efter möte ht2010

Checklista före mötet

ansvarig för process:

 • Ta fram svarta pärmen
 • Sätt på tevatten
 • Ta fram patrullkistan och ställ i köket
 • Sätt up checklistor och att göra listan i köket
 • Lås upp nyckelskåpet

Checklista efter mötet

ansvarig för process:

 • Ta närvaron
 • Spejarpoäng
 • Städa undan allt
 • Sätt radioapparaterna på laddning
 • Ställ in patrullkistan i skåpet
 • Kolla att tillräckligt toapapper finns på toaletterna
 • Fyll och sätt på diskmaskinen
 • Stäng av datorn i klubbrummet för inbördes beundran
 • Töm sopor
 • Sopa hallen
 • Vet alla vad de skall göra till nästa möte?
 • Svarta pärmen i Skåpet
 • Töm din tesil (direkt)
 • Lås vita skåpet
 • Lås “källarförrådet”
 • Lås nyckelskåpet
 • Se till att alla fönster är stängda
 •  

Det nya scoutprogrammet, peak oil och solen

En liten fundering, om du som jag misstänker att en ny värld post-peak-oil väntar den generation scouter vi lär upp, borde inte peak-oil och dess konsekvenser synas i nya scoutprogrammet?

Vad peak-oil betyder för scouting:
Resor kommer att bli mycket dyrare, så logistik blir mycket viktigare. Att kunna organisera.
Gloaliseringen reverserar. Hantverkskunskap och att reparera det man har blir viktigt igen. Konkreta kunskaper.
Mat kommer att bli ruskigt dyrt. Därför att det går så sjukt mycket olja att göra mat idag. Innan konstgödsel och olja var nästan hela sverige vall – för man behövde avföringen som gödsel. Exempelivs. Vi kommer behöva odla många fler arealer för att komensera oljans dyrhet.
En oljekris kommer definitivt tippa över dagens bankkris i deflations-process. Det betyder en helt annan arbetslöshet.
Jag tror vi blir trångboddare av ekonomiska skäl, så behovet av att komma hemifrån ökar.
Tuffare tidaer i familjen gör scoutledaren viktigare.

Se där, några punkter.

http://cornubot.blogspot.com/2009/11/sverige-stoppar-huvudet-i-sanden.html

http://blog.duarte.com/2009/11/visualizing-the-sun-food-agenda-with-michael-pollan/