Skapa adressetiketter

Du sitter som ledare med ett kalkylark med en massa deltagarinformation och du behöver få ut adresserna på etiketter för ett brevutskick. Vad gör du?

Kanske provar du kalkylprogrammets inbyggda etikettutskriftmen upptäcker hur omständigt det är. Kanske skriver du tilllslut för hand.

Eller så provar du med den web-lösning jag tillslut hackade ihop för min avdelnings adresslistor, efter att jag brottats med det här problemet lite för länge.

CreateLabel Sheets_BETA

Vad du behöver göra med ditt kalkylark är att se till är att kalkylarket åtminstone har kolumnerna:

  • Namn
  • Efternamn
  • Adress 1
  • Adress 2
  • Postnummer
  • Postadress

Exportera kalkylarket som en csv fil i utf8 format, spearerad med semikolon. OpenOffice.org fixar exempelvis detta galant. Ordningen på kolumnerna spelar ingen roll, ej heller om fler kolumner finns. Dock måste du rensa bort allt annat än adressrader förutom den allra första raden som är kolumnrubriker. Som av en händelse ser det ut ungeför så från SSF:s ökända medlemsregister Melker’s exporterade csv-filer (dessa csv filer är dock inte utf8 kodade).

Exempel på OpenOffice.org kalkylark med namn och adresser och exempel på exporterad csv fil som man kan skapa adressetiketter från.

Fixar du detta är resten enkelt. Köp etikett-ark på exempelvis Clas Ohlson (Artikelnummer 32-2618) ochstyr sedan din webbläsare till Create Label Sheets – BETA vid civilisationens utkanter, ladda upp din csv fil och betrakta den vackra pdf-filen du får som respons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dom som lyckas solo får skåla med sig själva