Handbok i Överlevnad

handbok_överlevnad-l

Handbok i Överlevnad är en av de bästa ledarskapsböckerna som skrivits enligt mig och väldigt användbar på patrull/äventyrar avdelningen. Den här boken är en av mina trogna följeslagare. Tyvärr är den ibland svår att få tag i. Det som skiljer den här boken från alla andra överlevnadsböcker jag läst, och det är inte många, är att den betonar psykologin väldigt mycket. Precis det som är det centrala.

Boken börjar direkt med psykologin kring överlevnad. Sättet den lär ut hur man tänker och planerar i en överlevnadssituation är direkt överförbar på patrullen. S.T.O.P. är ett sätt att arbeta på när patrullen ställs inför problem och ofta är det nyckeln till att gruppen växer via de strapatser den möter. En annan aspekt av ledarskap och utveckling är att lära sig se hur mycket mer vi klarar av än vi tror.

Jag säger inte att överlevnad i sig är bra som metod i scouterna, men överlevnads-psykologi och metoder har tillämpning långt bortom hård överlevnad i karga skogslandskap.

Efter psykologidelarna i boken så kommer en del friluftsteknik och slutet av boken är en användbar referens över växter men man behöver inte nyttja dessa delar för att få ut massor av boken.

Dom som lyckas solo får skåla med sig själva