Först tar vi ungdomsgårdarna sen tar vi Barnens ö

En kort kommentar till http://www.dn.se/sthlm/barnens-o-kan-komma-att-saljas-1.869243

De ledande tjänstemännen i Stadshuset vill upplösa Stiftelsen Barnens dag. Stadsledningskontoret har haft underhandskontakter med länsstyrelsen om hur kollogårdarna på Barnens ö i Roslagen kan avvecklas.

Som vanligt är allt prat om att skatterna skall gå till vård – skola -omsorg och framtiden – våra ungdommar- mest prat. Ambitionslöseheten talar sitt tydliga språk. Kanske är det ont om pengar – det är en sak – men här verkar det vara riktigt ont om politisk vilja. Det var inte så länge sen Skå gick i graven heller.

Jag har ett serriöst förslag i motsatt riktning: sänk rösträtten till 16 år.