Tag Archives: utveckling

PL-kurs återträff på Scouternas Dag?

För ett litet tag sen skickade jag ett par idéer via mail till TOIS (Tävlings och Idrotts Sektionen):

1. Borde inte TOIS ha en blogg så diskussioner som den som dök upp i DEMED kan föras på riktigt? Säg till om ni behöver hjälp att komma igång eller vill att jag ska berätta mer varför just en blogg är så viktig om man vill föra en kreativ diskussion.

2. Våra patrullscouter vill inte med på kårens läger i Dalarna, för alla deras PL-kurs polare skall till Mysteriet på Vässarö. Om PL-kursen hade återträff på Scouternas Dag tror jag våra tredje års scouter (i alla fall på min avdelning, men den är å andra sidan lite udda) skulle boka in Scouternas Dag.

3. Man skulle kunna ha en fotoutställning under evenemanget. Mer precist: vi i Årsta har utställningsskärmar gjorda för ändamålet, så med bra väder eller ett partytält så kan vi (jag) fixa det mesta om foto-folket i distriktet hjälper till med att få fram framkallade bilder. Man skulle exempelvis kunna ha en Scouternas Natt skärm, en Blå Hajk skärm och en Lägerskola skärm.

Ungdomsstyrelse – hur man moderniserar styrelsearbetet

Kåren har ett problem. Ungdomarna slutar och medelåldern i styrelsen är skyhög. Vad göra?

Av erfarenhet vet vi att ungdomar vill ha självbestämmande. Våra mest engagerade möten på patrull är de rådspatrullen håller i själva.

Det stora hindret är att ungdomar inte upplever styrelsearbetet som givande. Mycket handlar om vem som sätter agendan och hur diskussionen förs. Ur min egen kårs ärorika arkiv kan exempelvis nämnas att under ett år när jag var seniorscoutledar skickades aldrig kallelsen ut till seniorscoutrepresentanten.

Det finns ett motstånd i en äldre styrelse mot ungdomar som ofta bottnar i en äldre auktoritetsuppfostrad generation som inte tål en mycket yngre generation som til lsotr del saknar repsekt för hierarkier och utmärkelser. Internetgenerationen. De går helt enkelt inte så bra ihop i en och samma styrelse just nu och det är ungdomarna som slutar och drar vidare.

Nu till idén

Varför inte skapa en andra styrelse i kåren, likt en ‘skugg regering’ eller snarare en arbetsgrupp. Jag kallar det för en ungdomsstyrelse.

Den ordinarie styrelsen bör/skall sen delegera beslut och frågor till ungdomsstyrelsen som sedan fattar beslut i frågan. På detta sätt kan vi få upp intresset för kårgemenskapen och föreningsdemokratin genom att diskutera det som berör ungdomar med ungdomar på ungdomsstyrelsemötena.

Stadgemässigt sett är det inga problem eftersom styrelsen alltid kan delegera ett beslut. Om nödvändigt kan en ungdomsordförande vara firmatecknare inom ramen för någon slags begränsning.

Som alla förstår syftar den här djävulska planen till plantskola till att få fram ungdomar till den ordinarie styrelsen och att föra tillbaks kåren till en ungdomsrörelse ledd av unga stödd av vuxna.

World Thinking Day 2009

Idag är det World Thinking Day 2009. World Thinking Day infaller alltid på grundaren och hans frus födelsedag: 22:a februari. Dagen finns till för at uppmärksamma världens scouter på att scouter finns i alla delar av världen och att vi är en stor gemenskap. Dagen firas allra best med någon form av frivilligt socialt arbet i linje med årets World Thinking Day Tema: diseases.

Jag har en känsla av att World Thinking Day firandet i Sverige är rätt klent tyvärr, jag tror att om vi skall få fart på det så skall det ske via en dedikerad organisation eller grupp som bara driver denna händelse. Kårer har så mycket annat viktigt att stå i (i alla fall tror de så).

En användbar mötesmall

Har ni en bra mall för avdelningsmötena på er avdelning? Vi i Spejarnas ledarpatrull har under årens lopp arbetat fram en variant på de mötesmallar man brukar stöta på i scouting. I vår mall har vi lagt in alla fasta punkter från början. Dessutom använder vi baksidan för närvaro och andra anteckningar, speciellt noter om lappar som skall delas ut och lappar som skall ha inkommit. Varje termin gör vi dessutom en översiktsplan över alla möten och övernattningar.

Våra mötesmallar har vi i en pärm kronologiskt ordnade under en flik ‘framtida möten’. Vi gör dessutom så att även helgaktiviteter mm får en egen mötesmall så vår pärm blir som en almanacka. Det är enkelt att bara bläddra frammåt i tiden. Möten som vi haft, de flyttar vi till en annan flik där vi sparar gamla möten, för det är sällan man behöver slå upp information bland gamla mötesmallar.

Vi gör också så att vi lägger in lappar som skall delas ut på ett avdelningsmöten bland mötesmallarna, så har vi allt samlat på ett och samma ställe.

Vi i Spejarna återanvänder sällan program och vi använder inte något färdigt terminsprogram. Vi utgår från att i scouterna leder man genom att vara en god förebild, och eftersom kreativitet är an av de viktigaste sakerna vi lär ut, så bör vi utmana oss själva att komma på massor med möten.

Telefonkonferens är första steget

Under julledigheten har vi modifierat vår metod för terminsplanering en aning. Första steget med terminsplanering är att bestämma alla datum. Detta brukar ta så lång tid att man är trött när ‘det riktiga’ arbetet skall göras. I år gjorde vi i stället så att vi hade en telefonkonferens i förväg där vi alla satt framför datorn och bestämde datum. Det tog faktist runt två timmar för vårterminen. Så när vi sen träffas kan vi direkt börja med att planera alla avdelningsmötens och hajkers innehåll.

Kreativiteten, organisationsförmågan och sammarbetet

Många tror att i socuterna knyter vi knopar (eller vad vi nu gör). Det är sant på ett ytligt plan, på samma sätt som fotbollsspelare joggar. Det vi försöker lära ut under patrullscouttiden är kreativiteten, organisationsförmågan och sammarbet. Vi tror att detta är de verktyg man har mest nytta av i livet.

Knopar, hantverk, livlina, eldning mm är de verktyg vi använder. De kan inbland synas gammalmodiga, men handen på hjärtat, hur mycket har vi mäniskor förändrats på 100 år?

I scouterna vill vi skapa en miljö där ungdommar kan utveckla sig själva säger vi (också). Så egentligen är det inte så enkelt som att vi lär ut, det är snarare så att vi skapar miljöer och situationer där man får motionera dessa förmågor och utveckla dom när man själv är redo för det.

Som ledare måste man inte glömma att utmana sig själv på detta område eftersom det är svårt att lära ut franska om man bara pratar svenska. I scouterna leder vi genom att vara en förebild. Själv försöker jag själv hålla igång kreativiteten på olika sätt: jag går bland annat gärna på utställningar med fotografi och modern konst.

Idag passade jag på att gå på ett öppet föredrag på KTH där Fredrik Hären pratade. En av Fredriks poänger är att kunskap och information redan är en commodity (nått man kan köpa över disk på stan mer eller mindre). Det är kreativiteten som sitter i framsätet och det är inte vi i Europa som har övertaget.

Ta tävlingen Battle of the Brain som IBM och ACM arrangerar varje år som exempel (snott från Fredri). Tävlingen går ut på att lag från all världens universitet tävlar mot varandra i svåra programmeringsproblem. Ta en titt på prislistan för 2007. Fråga: tror du att våra ungdommar går en framgångsrik framtid till mötes utankreativitet som välslipat verktyg? Om inte, var tror du ungdommarna får lära sig det här. I skolan?

Här är de 10 första lagen i Battle of the Brains 2007:

  • Warsaw University
  • Tsinghua University
  • St. Petersburg University of IT, Mechanics and Optics
  • Massachusetts Institute of Technology
  • Novosibirsk State University
  • Saratov State University
  • Twente University
  • Shanghai Jiao Tong University
  • University of Waterloo
  • Moscow State University

Sugen på att prova på scouting? spana in Årstascouterna.